Kỳ Linh Ất Mùi – Tượng Tam dương khai nguyệt xanh bột đá ôn hòa, tĩnh tâm, điềm đạm FH080G

3,236,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tam dương (ba con dê) trong trăng xanh, bột đá mạ vàng non (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 22cm x 12cm x 34cm + Khối lượng: 2.1kg + Ý nghĩa: Biểu tượng của tính ôn hòa, giúp người sử dụng luôn

Kỳ Linh Ất Mùi – Tượng Dê mạ vàng trong trăng đỏ điềm đạm, ôn hòa, tĩnh tâm FH083G

1,935,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Dê vàng trong trăng đỏ, bột đá mạ vàng non (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 18cm x 10cm x 22cm + Khối lượng: 900g + Ý nghĩa: Biểu tượng của tính ôn hòa, giúp người sử dụng luôn giữ được sự

Kỳ Linh Ất Mùi – Tượng Dê mạ vàng nguyên bảo may mắn, hóa giải vận rủi FH071G

857,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Dê vàng nguyên bảo mạ vàng non, đế thủy tinh nhỏ (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 9.3cm x 6.2cm x 15cm + Khối lượng: 600g + Ý nghĩa: Biểu tượng của tính ôn hòa, giúp người sử dụng luôn giữ được

Kỳ Linh Ất Mùi – Tượng Dê mạ vàng ôm bắp cải vận may, tài lộc bất ngờ FH069G

857,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Dê vàng bắp cải mạ vàng non, đế thủy tinh nhỏ (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 9.3cm x 6.2cm x 15cm + Khối lượng: 600g + Ý nghĩa: Biểu tượng của tính ôn hòa, giúp người sử dụng luôn giữ được

Kỳ Linh Ất Mùi – Tượng Dê mạ vàng kim nguyên bảo may mắn, tĩnh tâm, điềm đạm FH068G

857,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Dê trên đỉnh vàng, bột đá mạ vàng non, đế thủy tinh nhỏ (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 9.3cm x 6.2cm x 15cm + Khối lượng: 600g + Ý nghĩa: Biểu tượng của tính ôn hòa, giúp người sử dụng luôn

Kỳ Linh Ất Mùi – Tượng Dê mạ vàng trong trăng xanh may mắn, bình an, tài lộc FH082G

1,935,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Dê vàng trong trăng xanh, bột đá mạ vàng non (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 18cm x 10cm x 22cm + Khối lượng: 900g + Ý nghĩa: Biểu tượng của tính ôn hòa, giúp người sử dụng luôn giữ được sự

Kỳ Linh Ất Mùi – Tượng Dê mạ vàng như ý tài lộc, hóa giải vận rủi FH072G

857,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Dê vàng như ý mạ vàng non, đế thủy tinh nhỏ (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 9.3cm x 6.2cm x 15cm + Khối lượng: 600g + Ý nghĩa: Biểu tượng của tính ôn hòa, giúp người sử dụng luôn giữ được

Kỳ Linh Ất Mùi – Tượng Dê đá cẩm thạch trên nguyên bảo lớn tĩnh tâm, tài lộc FD1502

8,097,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tượng Dê đá cẩm thạch đứng trên Kim nguyên bảo (Himalaya). + Kích thước (dài x rộng x cao): 13cm x 7cm x 21.5cm . + Khối lượng: 1.3kg ~ 1.9kg + Ý nghĩa: biểu tượng của tính ôn hòa, giúp người sử dụng luôn giữ được

Kỳ Linh Ất Mùi – Tượng Dê mạ vàng trên nguyên bảo tĩnh tâm, may mắn, tài lộc FH075G

714,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Dê vàng trên đồng tiền mạ vàng non, đế thủy tinh nhỏ (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 8.5cm x 6cm x 13cm + Khối lượng: 350g + Ý nghĩa: Biểu tượng của tính ôn hòa, giúp người sử dụng luôn giữ

Đồ Phong Thủy Giá Sỉ – Đồ Phong Thủy Giá Rẻ – Đồ Phong Thủy